اخبار گروه
مهرماه ۱۳۹۱

نمایشگاه تخصصی طراحی ودکوراسیون گروه آرنابرنامه های آینده
آبان ماه ۱۳۹۱

آبان ماه ۱۳۹۱

درباره ما


درباره گروه آرنا
دفتر طراحی و دکوراسیون داخلی آرنا گروپ با 27 سال سابقه ,دراروپا و ایران در زمینه دکوراسیون و طراحی داخلی, با تکیه بر پروژه های موفق انجام شده,توانسته است حضور پر رنگی را در این زمینه داشته باشد.بخش اصلی فعالیت آرنا گروپ در زمینه طراحی فضاهای خاص ,مسکونی , اداری وتجاری می باشد.


احساس راحتی کنید
دکوراسیون داخلی

طراحی داخلی با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیر از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکردهای مختلفی به ارمغان بیاورد.بدیهی است هر انسانی دارای تعلقات ذهنی و روحی خاصی است که پاسخگویی به نیازهای آنها در معماری داخلی  در اولویت قرار می گیرد,از این رو نگرشی علمی در کنار خلاقیتهای هنری مطرح شده و یکی از مسائل مهم در این زمینه ایجاد تعامل وهماهنگی بین آنهاست.
بر کسی پوشیده نیست که در شرایط کنونی طراحی داخلی و علاوه بر زیبایی محیط و راحتی,از حیث اقتصادی نیز سبب افزایش قیمت ساختمان شده و ارزش افزوده قابل توجهی را در پی دارد.